NUOHOUS PERUSTUU PELASTUSLAKIIN

Säännöllinen nuohous on yksi tärkeimpiä paloturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
Nuohous perustuu Suomessa pelastuslakiin ja -asetukseen. Tulisijat ja savuhormit on nuohottava sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huollettava ja puhdistettava määrävälein.
Rakennuksen omistajan tai haltijan on huolehdittava tästä yleisten tilojen osalta sekä
huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta.